Cennik

Bilet normalny - 40,00 zł
Bilet ulgowy - 33,00 zł*
Dziecko - 1,00 zł
Bilet grupowy - 29,00 zł
Bilet rodzinny 2+2 - 130,00 zł**
Bilet rodzinny 2+3 - 150,00 zł***

Trasa ekstremalna - 200,00 zł
Poszukiwanie skarbów - dorośli 50,00 zł , - dzieci 45,00 zł

*Bilet ulgowy przysługuje emerytom, rencistom, uczniom oraz studentom do 26 roku życia po okazaniu legitymacji
**Bilet rodzinny 2+2 – dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci do 16 roku życia
***Bilet rodzinny 2+3 – dwie osoby dorosłe i troje dzieci do 16 roku życia

Informacje dodatkowe

Informujemy, iż od dnia 29 kwietnia 2023 roku wejścia dla turystów indywidualnych do Kopalnia Podgórze w Kowarach odbywają się w godzinach:
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30

Pole namiotowe – 25zł/os/dobę

Zapraszamy