Cennik / godziny otwarcia

Cennik

Bilet normalny - 25 zł
Bilet ulgowy - 21 zł*
Bilet grupowy - 19 zł
Bilet rodzinny 2+2 - 83 zł**
Bilet rodzinny 2+3 - 102 zł***
Trasa ekstremalna - 150 zł

*Bilet ulgowy przysługuje emerytom, rencistom, uczniom oraz studentom do 26 roku życia po okazaniu legitymacji
**Bilet rodzinny 2+2 – dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci do 16 roku życia
***Bilet rodzinny 2+3 – dwie osoby dorosłe i troje dzieci do 16 roku życia

Informacje dodatkowe

Kopalnia Pogórze czynna w weekendy od 10:30  do 16:30. Wejścia o każdej polowce godziny.
Od poniedziałku do piątku możliwość rezerwacji telefonicznej zwiedzania na trasę ekstremalną.