Cennik / godziny otwarcia

Cennik

Bilet normalny - 21 zł
Bilet ulgowy - 18 zł*
Bilet rodzinny 2+2 - 70 zł**
Bilet rodzinny 2+3 - 80 zł***
Bilet dla dziecka/przewodnika  do 6 roku życia - 1 zł

*Bilet ulgowy przysługuje emerytom, rencistom, uczniom oraz studentom do 26 roku życia po okazaniu legitymacji
**Bilet rodzinny 2+2 – dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci do 16 roku życia
***Bilet rodzinny 2+3 – dwie osoby dorosłe i troje dzieci do 16 roku życia

Informacje dodatkowe

Kopalnia Podgórze czynna jest w godzinach od 10:30 do 16:30 od poniedziałku do piątku, przy czym wejścia odbywają się wyłącznie z przewodnikiem.

Wejścia dla turystów indywidualnych odbywają się w godzinach: 10.30, 12.30, 14.30 oraz 16.30

Kopalnia Pogórze czynna jest w soboty i niedziele, wejścia odbywają sie o każdej połówce godziny od 10:30, przy czym ostatnie wejście jest o godzinie 16:30

Zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej trwa ok. 1,20 h., długość trasy liczy ok. 1600 m., temperatura ok 8 stopni, wilgotność powietrza ok 97%.

Zalecana ciepła odzież oraz wygodne, pełne obuwie.