Cennik / godziny otwarcia

Cennik

Bilet normalny - 21 zł
Bilet ulgowy - 18 zł*
Bilet rodzinny 2+2 - 70 zł**
Bilet rodzinny 2+3 - 80 zł***
Bilet dla dziecka/przewodnika  do 6 roku życia - 1 zł

*Bilet ulgowy przysługuje emerytom, rencistom, uczniom oraz studentom do 26 roku życia po okazaniu legitymacji
**Bilet rodzinny 2+2 – dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci do 16 roku życia
***Bilet rodzinny 2+3 – dwie osoby dorosłe i troje dzieci do 16 roku życia

Informacje dodatkowe

Kopalnia Pogórze nieczynna