Cennik

Bilet normalny - 35 zł
Bilet ulgowy - 28 zł*
Bilet grupowy - 25 zł
Bilet rodzinny 2+2 - 108 zł**
Bilet rodzinny 2+3 - 130 zł***
Trasa ekstremalna - 160 zł
Poszukiwanie skarbów - dorośli 45 zł , - dzieci 40 zł

*Bilet ulgowy przysługuje emerytom, rencistom, uczniom oraz studentom do 26 roku życia po okazaniu legitymacji
**Bilet rodzinny 2+2 – dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci do 16 roku życia
***Bilet rodzinny 2+3 – dwie osoby dorosłe i troje dzieci do 16 roku życia

Informacje dodatkowe

Od 1 września Kopalnia Podgórze w Kowarach czynna jest w godzinach od 10.30 do 16.30.

Wejścia na trasę turystyczną odbywają się o każdej połówce godziny co godzinę.

Zapraszamy!